Pojištění Cestovní kanceláře

 Cestovní kancelář TALGO, v.o.s. zastoupená paní Libuší Suchou uzavřela ve smyslu zákona č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Toto pojištění bylo sjednáno s  Generali Pojišťovnou, a.s. , Bělehradská 132, Praha 2

a byla vystavena POJISTKA k pojistné smlouvě č.1710180096

Pojištění je sjednáno  na dobu neurčitou

s ročním pojistným obdobím do 05.02.2019

Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadku:

  1. Neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky.
  2. Nevrátí oprávněné osobě zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se tento zájezd neuskutečnil.
  3. Nevrátí oprávněné osobě rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil  pouze z části.