Informace o akcích CK

  

Souhrn všech akcí a slev CK Alexandria

 

 

Záruka vrácení peněz

 

Nebude-li možné z důvodu pandemie cestovat, vrátíme Vám peníze!

 

Dojde-li v době Vašeho odletu či odjezdu k mimořádným a nevyhnutelným okolnostem (zákaz cestování, uzavření hranic, povinná karanténa v cílové destinaci) je CK ALEXANDRIA oprávněna od Smlouvy o zájezdu odstoupit a zákazníkovi vrátit celkovou cenu zájezdu.
Celková cena zájezdu nezahrnuje služby poskytované třetí stranou (např. cestovní pojištění, parkování apod.). Cena těchto služeb je připočtena k celkové ceně zájezd (viz Smluvní podmínky).

 ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ

DĚTSKÉ SLEVY

Pro Vaše děti na přistýlce (v doprovodu dvou osob na pevném lůžku) nabízíme široký výběr zájezdů se speciálními dětskými slevami. Věk dítěte se u jednotlivých ubytovacích kapacit liší. Najdete jej vždy v detailu daného hotelu (například dítě na přistýlce od 2 do 14 let je dítě, které v době návratu ze zájezdu uvedený věk nedovršilo, tj. dítě kterému v době návratu ze zájezdu ještě nebylo 14 let).

 

DÍTĚ ZCELA ZDARMA – Vaše dítě na přistýlce v doprovodu dvou osob na pevném lůžku poletí ve všech termínech a po celou sezonu zcela zdarma.
Akci „DÍTĚ ZCELA ZDARMA“ lze kombinovat pouze se slevou za včasný nákup, a to pouze ve vybraných termínech, nelze kombinovat s žádnou další slevou (výjimku tvoří odměna za platbu on-line, lze poskytnout), akcí či speciální nabídkou (např. Senior program 55PLUS).
Při úhradě zájezdu z nabídky na léto 2021 v rámci akce DÍTĚ ZCELA ZDARMA lze akceptovat poukazy na zájezd vystavené dle zákona č. 185/2020 Sb. (např. LEX VOUCHER, odstupné 10%), poukázky na zájezd (vystavené v souladu s ustanovením § 1939 a následně zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, nikoliv v souladu se zákonem č. 185/2020 Sb.), hodnotové poukázky (např. Sodexo apod.) nebo slevové kupony (např. šeky ALEXANDRIA Bonus Klubu). Zájezd z nabídky na léto 2021 v rámci akce DÍTĚ ZCELA ZDARMA si můžete vybrat i máte-li uzavřenou dohodu o změně Smlouvy o zájezdu v rámci akce 125. Počet míst je limitován.

 

DVĚ DĚTI ZCELA ZDARMA – Vaše děti na přistýlce v doprovodu dvou osob na pevném lůžku poletí ve všech termínech a po celou sezonu zcela zdarma.
Akci „DVĚ DĚTI ZCELA ZDARMA“ nelze kombinovat s žádnou slevou (výjimku tvoří odměna za platbu on-line, lze poskytnout), akcí či speciální nabídkou (např. Senior program 55PLUS). Při úhradě zájezdu z nabídky na léto 2021 v rámci akce DÍTĚ ZCELA ZDARMA lze akceptovat poukazy na zájezd vystavené dle zákona č. 185/2020 Sb. (např. LEX – VOUCHER, odstupné 10 %), poukázky na zájezd (vystavené v souladu s ustanovením § 1939 a následně zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, nikoliv v souladu se zákonem č. 185/2020 Sb.), hodnotové poukázky (např. Sodexo apod.) nebo slevové kupony (např. šeky ALEXANDRIA Bonus Klubu). Zájezd z nabídky na léto 2021 v rámci akce DÍTĚ ZCELA ZDARMA si můžete vybrat i máte-li uzavřenou dohodu o změně Smlouvy o zájezdu v rámci akce 125. Počet míst je limitován.

 

DÍTĚ POBYT ZDARMA – Vaše dítě na přistýlce v doprovodu dvou osob na pevném lůžku má ve všech termínech a po celou sezonu pobyt zdarma, zaplatíte pouze zvýhodněnou cenu letenky.

 

DÍTĚ POBYT a STRAVA ZDARMA – Vaše dítě na přistýlce v doprovodu dvou osob na pevném lůžku má ve všech termínech a po celou sezonu pobyt a příslušnou stravu zdarma, zaplatíte pouze zvýhodněnou cenu letenky.

 

Děti do 2 let věku (děti, které v době návratu uvedený věk nedovršily) bez nároku na lůžko v hotelu a sedačku v letadle jsou zcela zdarma (není-li u dané destinace uvedeno jinak).

 

Aktuální cenu zájezdu (nebo také „celkovou cenu“ dle zák. č. 159/1999 Sb.) a informace o volných místech pro děti zcela zdarma naleznete vždy na těchto www stránkách. Ceny zájezdů můžete zjistit i ve všech značkových prodejnách CK ALEXANDRIA, prodejnách ALEXANDRIA PARTNER, u všech autorizovaných prodejců CK ALEXANDRIA či telefonicky na 270 007 007.

 

 • Zájezdy s akcí Dítě zcela ZDARMA najdete v těchto hotelechZobrazit zájezdy 

 

 • Zájezdy s akcí Dvě děti zcela ZDARMA najdete v těchto hotelechZobrazit zájezdy 

 

 • Akci Dítě pobyt a strava ZDARMA najdete v těchto hotelechZobrazit zájezdy 

 

 • Akci Dítě pobyt ZDARMA najdete v těchto hotelechZobrazit zájezdy 

 

Pro více informací nás můžete kontaktovat zde.

 ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ

DOSPĚLÉ OSOBY NA PŘISTÝLKÁCH SE ZVÝHODNĚNOU CENOU

 

Pro dospělé osoby na přistýlkách (v doprovodu dvou osob na pevném lůžku) nabízíme zvýhodněné ceny (od 7 990 Kč) ve vybraných ubytovacích kapacitách. Zájezdy se zvýhodněnou cenou pro dospělé osoby na přistýlkách.

 ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ

DOTOVANÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY - SENIOR PROGRAM 55PLUS (SLEVA 50%)

 

Ve vybraných termínech speciální sleva 50% pro druhou (u vícelůžkových kapacit vždy poslední) osobu starší 55 let na pevném lůžku nebo ubytovaní v jednolůžkovém pokoji za zvýhodněnou cenu pro osobu starší 55 let.

 

SENIOR PROGRAM 55PLUS je možné uplatnit pro osobu starší 55 let, i pokud s ní cestují osoby, které uvedený věk nedovršily. Akci SENIOR PROGRAM 55PLUS nelze kombinovat s žádnou slevou (výjimku tvoří odměna za platbu on-line, lze poskytnout) či akcí a nelze využít současně s úhradou zájezdu hodnotovými poukázkami (např. Sodexo apod.) nebo slevovými kupony. Za dotované zájezdy z nabídky SENIOR PROGRAM 55PLUS nevzniká nárok na šeky Alexandria Bonus Klubu pro žádnou z osob uvedených ve Smlouvě o zájezdu a ani nelze uplatnit šeky Alexandria Bonus Klubu. Při úhradě dotovaného zájezdu z nabídky SENIOR PROGRAM 55PLUS lze akceptovat poukazy na zájezd vystavené v souladu se zákonem č. 185/2020 Sb. (např. LEX VOUCHER, odstupné 10%) a poukázky na zájezd (vystavené v souladu s ustanovením § 1939 a následně zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, nikoliv v souladu se zákonem č. 185/2020 Sb.). Dotovaný zájezd z nabídky SENIOR PROGRAM 55PLUS si můžete vybrat i máte-li uzavřenou dohodu o změně Smlouvy o zájezdu v rámci akce 125.

 

Sleva 50 % je limitována počtem míst, bude-li počet míst naplněn, CK speciální slevu 50% sníží (do budoucna, nikoliv zpětně), případně zruší. Aktuální výše speciální slevy v rámci senior programu je uvedena na těchto www stránkách. Seznam hotelů kde můžete využít Senior program 55PLUS najdete zde.

 ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ

BEZPLATNÁ ZMĚNA SMLOUVY O ZÁJEZDU

 

Zákazník je oprávněn (s výjimkou postoupení Smlouvy o zájezdu ve smyslu ustanovení § 2532 OZ) navrhnout písemně CK bezplatnou změnu Smlouvy o zájezdu (v případě uzavření Smlouvy o zájezdu do 30. 4. 2021) spočívající ve změně zájezdu (termínu odjezdu/odletu, délky pobytu, destinace, hotelu, místa odjezdu/odletu a příjezdu/příletu), a to za následujících podmínek:

 

 • zákazník tak učiní (doručí návrh CK) nejpozději 10 dní před termínem zahájení zájezdu,
 • musí se jednat o zájezd z nabídky CK ALEXANDRIA na léto 2021,
 • nesmí se jednat o zájezd, kde let je provozován na pravidelných linkách,
 • nesmí se jednat o zájezdy, které nepořádá CK Alexandria,
 • nesmí se jednat o zájezdy CK Alexandria z nabídky LAST MINUTE,
 • má-li zákazník sjednáno (i ve prospěch všech účastníků) cestovní pojištění Alexandria Europe (při uzavření Smlouvy o zájezdu),
 • zájezd (nový), který si zákazník vybere (namísto původního), se bude minimálně (tedy nejméně) shodovat s původním zájezdem (s výjimkou hotelu v konkrétní destinaci) podle uzavřené Smlouvy o zájezdu, tedy nový zájezd musí být shodný minimálně ve všech podstatných parametrech určujících charakter zájezdu a jeho podmínky:
  • nesmí dojít ke změně počtu platících osob, • délka nového zájezdu musí být minimálně stejná jako délka zájezdu původního, • musí být zachována kategorie hotelu, typ ubytování a rozsah stravování, • musí být zachován typ dopravy, • na nový zájezd bude účtována cena platná ke dni změny,
 • v případě, že cena nového zájezdu bude vyšší, než cena původního zájezdu, je zákazník povinen tento rozdíl doplatit před odjezdem na zájezd (bezplatná změna Smlouvy o zájezdu se vztahuje jen k částce, kterou uhradil zákazník za původní zájezd),
 • na nový zájezd nelze uplatnit slevy za včasný nákup (toto ustanovení neplatí, pokud je změna prováděna v době platnosti této slevy),
 • na nový zájezd nelze uplatnit žádnou další slevu,
 • nový zájezd nesmí být z nabídky PROGRAM SENIOR 55PLUS (toto ustanovení neplatí, je-li i původní zájezd z nabídky PROGRAM SENIOR 55PLUS a změna prováděna v době platnosti této akce),
 • nový zájezd nesmí být z nabídky DÍTĚ ZCELA ZDARMA (toto ustanovení neplatí, je-li i původní zájezd z nabídky DÍTĚ ZCELA ZDARMA a změna prováděna v době platnosti této akce),
 • nový zájezd nesmí být z nabídky DVĚ DĚTI ZCELA ZDARMA (toto ustanovení neplatí, je-li i původní zájezd z nabídky DVĚ DĚTI ZCELA ZDARMA a změna prováděna v době platnosti této akce),
 • bezplatnou změnu Smlouvy o zájezdu 10 dní před termínem zahájení zájezdu lze využít jen jednou.

 

CK si vyhrazuje právo o návrhu zákazníka rozhodnout (tj. přijmout návrh na změnu Smlouvy o zájezdu na základě posouzení, zda jsou splněny všechny podmínky uvedené výše, anebo nebrání-li tomu jiná okolnost) a své rozhodnutí zákazníkovi sdělit. Pokud s návrhem souhlasí, zašle zákazníkovi vhodným způsobem akceptaci návrhu změny Smlouvy o zájezdu a stanoví podmínky pro uzavření změny Smlouvy o zájezdu (např. doplatek ceny atd., a to v případě uvedeném výše). Pokud návrh neakceptuje, sdělí tuto skutečnost (bez nutnosti odvodnění) vhodným způsobem zákazníkovi. Pokud zákazníkovi CK nesdělí své rozhodnutí do pěti dnů od doručení návrhu zákazníka, má se za to, že CK návrh odmítla.

 ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ

Prioritní misto v letadle zdarma

 

Členové Alexandria Bonus Klubu s diamantovou kartou si na charterových letech mohou vybrat místo v letadle (platí do vyčerpání kapacity).

 ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ

KLUBOVÉ HOTELY S ČESKÝMI ANIMAČNÍ PROGRAMY

 

Klubové hotely Alexandria patří již léta mezi největší hity v naší nabídce a každoročně vzbuzují mezi našimi klienty ohromný ohlas a velké nadšení. A čím jsou naše klubové hotely tak výjimečné? Základem jsou kvalita ubytování i služeb, výhodná poloha pár kroků od pláže, all inclusive a samozřejmě super cena. Pomyslnou třešničkou na klubovém dortu pak je přítomnost našich animátorů s bohatým animačním programem plným zábavy nejen pro děti, ale i pro dospělé. Pro děti jsou v našich Alexandria Club hotelech otevřeny navíc i Karcoolčiny dětské kluby s programem šitým dětem na míru. Seznam klubových hotelů Alexandria naleznete zde.

 

Alexandria Bonus Klub

Upozornění pro zákazníky:
šeky Alexandria Bonus Klubu, které platily do 31. 12. 2020, mají o rok prodlouženou platnost, tj. nová platnost těchto šeků je až do 31. 12. 2021.

Co je Alexandria Bonus Klub?

Cestovní kancelář Alexandria založila pro své zákazníky bonusový klub. Rádi bychom Vás tímto pozvali k členství. Cílem Alexandria Bonus Klubu je dosáhnout maximální spokojenosti Vás, stálých zákazníků. Členové klubu mají řadu výhod, které začnou získávat už po první dovolené strávené s cestovní kanceláří. Ti z Vás, kteří s námi svou dovolenou v minulosti již trávili a přihlásí se do našeho bonusového klubu, získají členskou kartu, která je rozdělena do tří kategorií:


Stříbrná karta

Stříbrná karta

obdrží ji členové, kteří s námi byli 1 – 2 krát na dovolené

Zlatá karta

Zlatá karta

obdrží ji členové, kteří s námi byli 3 – 4 krát na dovolené

Platinová karta

Platinová karta

obdrží ji členové, kteří s námi byli 5 a vícekrát na dovolené


Ti, kteří se přihlásili do našeho bonusového klubu a cestují s námi poprvé, obdrží kartu až po absolvování své první dovolené s CK Alexandria, ostatní pak do 2 měsíců po registraci. Platnost karty je neomezená. Čím vyšší hodnota karty, tím více výhod. Jedná se zejména o výši bonusových šeků, které získáváte vždy po zakoupení zájezdu, ale také o možnost získat slevy v restauracích a obchodech ve většině míst, kde budete trávit svou dovolenou. S naší kartou bude Vaše dovolená levnější.

Členství v ABK je individuální, karta a šeky nejsou přenosné na jinou osobu, a to ani na rodinného příslušníka. Pro přihlášení je nutné individuálně vyplnit přihlášku, kterou naleznete v našem katalogu, nebo se můžete přihlásit na našich webových stránkách. Členem se může stát pouze osoba starší 18 let s korespondenční adresou v ČR. Přesto Vaše děti nepřijdou zkrátka, protože po dosažení plnoletosti a přihlášení se do klubu obdrží ihned stříbrnou kartu a mohou tak začít čerpat výhody.

Bonusové šeky jsou nejvýraznější a nejoblíbenější výhodou, kterou našim členům poskytujeme.
Šeky ABK jsou vydávány výhradně v elektronické podobě. Po absolvování druhého zájezdu s CK Alexandria se každému členovi ABK přičtou na jeho účet šeky dle ceny zájezdu a hodnoty jeho karty. Tyto šeky poté můžete použít jako slevu při placení dalšího zájezdu CK Alexandria. Zájezd můžete koupit v pobočkách CK Alexandria, Alexandria Partner i u autorizovaných prodejců a a na našich webových stránkách. Návod na uplatnění šeků naleznete zde.

Šeky nelze získat ani uplatnit při koupi zájezdu ve vybraných speciálních nabídkách a programech (např.: Senior program 55PLUS). Šeky jsou nepřenosné, náleží pouze té osobě, které byly vydány a je možné je uplatnit pouze při koupi zájezdu pro tuto osobu. Bonusové šeky nelze proplatit v penězích.

Hodnota šeků, které získáte, se počítá z ceny zájezdu (na osobu) bez příplatků po slevě takto:

Cena zájezdu v

5 001 až
10 000

10 001 až
12 000

12 001 až
16 000

16 001 až
20 000

20 001 až
26 000

26 001 až
31 000

cena nad
31 000

Karta

hodnota šeků v Kč

Platinová

200 300 700 1 000 1 300 1 700 2 200

Zlatá

100 200 400 700 1 000 1 300 1 600

Stříbrná

100 100 300 500 800 1 000 1 200

Pokud je základní katalogová cena zájezdu po slevě do 5 000 Kč na osobu (bez příplatků), není možné šeky uplatnit ani získat. Pokud je tato cena v rozmezí 5 001–10 000 Kč, je možné uplatnit šeky v hodnotě max. 400 Kč.

Kromě bonusových šeků mohou držitelé členských karet získat mnohé další výhody. K těm patří slevy v dovolenkových destinacích ve vybraných restauracích a obchodech, slevy na výlety či půjčení aut/motorek. Podle kapacity nabízíme členům ABK možnost bezplatného navýšení úrovně ubytování, například do pokoje s výhledem na moře nebo ubytování v apartmánu namísto pokoje. Ve vybraných destinacích umožňujeme členům ABK ještě před odletem změnit kategorii hotelu z nižší na vyšší bez příplatku, vždy dle aktuální nabídky a možností.

Další významnou výhodou, kterou členům ABK poskytujeme, je sleva na parkování u letiště Václava Havla v Praze na parkovišti GO PARKING:

 • držitelé stříbrné karty získají při objednání na našich pobočkách jednorázovou slevu 50 Kč z cen parkovného na 7 a více dní
 • držitelé zlaté a platinové karty získají při objednání na našich pobočkách jednorázovou slevu 100 Kč z cen parkovného na 7 a více dní

Akční slevy a nabídky

Členům ABK se poskytují výhody v rámci vyhlášených krátkodobých a časově omezených akcí. Členové bonusového klubu jsou průběžně informováni o výhodných nabídkách zájezdů či možnosti zvýšení úrovně ubytování v hotelu vyšší kategorie bez příplatku, vždy dle aktuální nabídky.

Stálé slevy ABK

V případě, že zákazník je členem ABK a předloží členskou kartu, může uplatnit bonusové šeky a navíc následující slevy:

Sleva ABK – 14 %

 • u zájezdů z nabídky na léto 2021 – Letecké zájezdy

Sleva ABK – 10 %

 • u zájezdů z nabídky na léto 2021 – Zájezdy vlastní a autobusovou dopravou
 • u zájezdů z nabídky na zimu a jaro 2020 / 2021 – Exotika
 • u zájezdů z nabídky na zimu a jaro 2020 / 2021 – Lyžařské zájezdy

Slevy se počítají z katalogové ceny pro osobu na pevném lůžku. Slevy se neposkytují osobám na přistýlce, z nepovinných příplatků (např. příplatku za stravu, za nestandardní typy pokojů, za jednolůžkový pokoj apod.) a u speciálních nabídek a akcí (např. Senior program 55PLUS, Dítě zcela zdarma, Dvě děti zcela zdarma apod.). Členskou slevu nelze kombinovat s žádnými dalšími slevami (výjimkou tvoří odměna za platbu on-line) a nelze ji uplatnit u zájezdů s katalogovou cenou bez příplatků do 5 000 Kč na osobu, u zájezdů z nabídky Last minute a u zájezdů, které nejsou součástí katalogové nabídky (najdete je pouze na těchto www stránkách, např. z nabídky PRODLOUŽENÉ VÍKENDY apod.).

Poznámka: Katalogové ceny naleznete zde

Výše uvedený text je stručným výtahem ze Všeobecných pravidel Alexandria Bonus Klubu.
Plné znění těchto pravidel naleznete zde: Všeobecná pravidla Alexandria Bonus Klubu

Provozní doba

                    

 

 

                                                          
          Otevřít Mapu